Khao Yai

Mon, November 25, 2013 - 10:29:38 AM

ถนนเศรษฐกิจในเขาใหญ่ (credit ภาพ: ประชาชาติธุรกิจ)

Prairie Hills Resort ของเราก็อยู่เกือบจะตรงข้าม โรงแรมเดอะจังเกิลเฮาส์ บนถนนธนะรัชต์เลยค่ะ